Meno vadovė, režisierė ir vyriausioji baletmeisterė Leokadija Dabužinskaitė
Muzikos vadovas Giedrius Svilainis