Šimtmečiui nutiesę tiltus dainai atėjome iki šiuolaikinės valstybės, jaunatviško miesto ir jame giedrai skambančios lietuviškos gaidos. Pirmosios Lietuvos dainų šventės vedliai Juozas Naujalis, Julius Štarka, Stasys Šimkus savo nematoma ranka pasodino daigą, kuris ilgam sujungė visus pasaulio lietuvius. Išaugusi iš kalbos, papročių ir mūsų gyvenimo būdo šaknies, daina ir šokių rateliai atsiveria skambančiais istorijos bei dabarties puslapiais.  Dainuodami svajosime apie ąžuolus ir upes, žalias lankas ir girias, apie mūsų žemės veidą - augantį, atsinaujinantį ir apimlų tautos gėrybių aruodais.

PROGRAMA
(Kūrinių eiliškumas nėra galutinis)

Atlieka jaunių, moksleivių merginų chorai, visi moterų ir I-II kategorijos mišrių chorų moterų grupės
1. LIETUVA / Galinos Savinienės muzika, Justino Marcinkevičiaus eilės, Gedimino Purlio aranžuotė 2. UŽAUGO LIEPA / Kęstučio Daugirdo išplėtota lietuvių liaudies sutartinė

Atlieka vyrų ir I-II kategorijos mišrių chorų vyrų grupės
3. ČIŪTO / Juozo Tallat Kelpšos muzika, lietuvių liaudies žodžiai
4. LIETUVOS BRUOLE / Zitos Bružaitės muzika, lietuvių liaudies žodžiai Atlieka jaunių, moksleivių merginų ir studentų chorų merginų grupės
5. BIČIŲ DAINELĖ / Zitos Bružaitės muzika, Ramutės Skučaitės žodžiai, Dainiaus Pulausko klavyras

Atlieka jaunių, merginų, moksleivių mišrūs, berniukų ir jaunuolių chorai (padeda studentai)
6. MANO NAMAI / Eglės Sirvydytės muzika ir žodžiai, Motiejaus Bazaro klavyras, Danguolės Beinarytės aranžuotė
7. LAKŠTINGALŲ PILIS / Leonido Abario muzika, Ramutės Skučaitės žodžiai
8. VILTIES DAINA / Gintauto Abariaus muzika, Jono Liniausko žodžiai, Leonido Abario aranžuotė

Atlieka jungtinis choras
9. TAUTIŠKA GIESMĖ – Vinco Kudirkos muzika ir žodžiai
10. LIETUVA BRANGI / Juozo Naujalio muzika, Maironio žodžiai
11. JAUNIMO GIESMĖ / Juozo Naujalio muzika, Maironio žodžiai
12. AUGO BERNELIS / Liongino Abariaus harmonizuota lietuvių liaudies daina
13. DĖL TOS DAINOS / Laimio Vilkončiaus muzika, Justino Marcinkevičiaus žodžiai
14. TĖVYNE MŪSŲ / Vaclovo Augustino muzika, Vlado Braziūno žodžiai
15. LIETUVIAIS ESAME MES GIMĘ / Stasio Šimkaus muzika, Jurgio Zauerveino žodžiai
16. GIMTINĖS BERŽAI / Pranciškaus Beinario muzika, nežinomo autoriaus žodžiai
17. KUR GIRIA ŽALIUOJA / Juozo Gudavičiaus muzika, Ksavero Sakalausko-Vanagėlio žodžiai
18. NEIŠEIK, SAULALA / Vytauto Miškinio muzika ir žodžiai
19. DAINŲ DAINELĖS / Dariaus Polikaičio muzika, Maironio žodžiai
20. LELIUMAI, OI KAS VAIKŠČIOJO / Kęstučio Daugirdo išplėtota lietuvių liaudies daina
21. VANDENYNAI / Lino Adomaičio muzika ir žodžiai, Jievaro Jasinskio ir Danguolės Beinarytės aranžuotė
22. UŽ RASEINIŲ ANT DUBYSOS - Juozo Naujalio muzika, Maironio žodžiai
23. KUR BĖGA ŠEŠUPĖ Česlovo Sasnausko muzika, Maironio žodžiai
24. OI ŽINAU, ŽINAU – Julius Štarka harmonizuota lietuvių liaudies daina
25. UŽ JŪRIŲ MARIŲ - Kazimiero Viktoro Banaičio harmonizuota lietuvių liaudies daina
26. DAINŲ DAINELĖ – Mikalojus Konstantinas Čiurlionis harmonizuota lietuvių liaudies daina, Raimundo Katino aranžuotės chorui
27. VARDAN TOS – Raimundo Martinkėno muzika, Vinco Kudirkos žodžiai
28. ĄŽUOLAIS VAINIKUOTAS – Algimanto Bražinsko muzika, Alekso Dabulskio žodžiai
29. TRIS DIENAS - Juozo Tallat-Kelpšos harmonizuota lietuvių liaudies daina
30. ŠĖRIAU ŽIRGELĮ - Mikalojus Konstantinas Čiurlionis harmonizuota lietuvių liaudies daina
31. PER TAMSIĄ NAKTELĘ - Stasio Šimkaus harmonizuota lietuvių liaudies daina
32. TYLŪS, TYLŪS VAKARIELE - Vytauto Klovos harmonizuota lietuvių liaudies daina
33. EISIM, BROLELIAI NAMO – Raimundo Katino harmonizuota lietuvių liaudies daina