ŽEMĖ

Atlieka suaugusiųjų (ir studentų), pajėgesni išeivijos mišrūs chorai bei visi moterų ir vyrų chorai:
LIETUVIAIS ESAME MES GIMĘ – Stasio Šimkaus muzika, Jurgio Zauerveino eilės
JAUNIMO GIESMĖ – Juozo Naujalio muzika, Maironio žodžiai
AUGO BERNELIS – Liongino Abariaus harmonizuota lietuvių liaudies daina
GIMTINĖS BERŽAI – Pranciškaus Beinario muzika, eilės nežinomo autoriaus

Atlieka vyrų chorai:
ČIŪTO – Juozo Tallat Kelpšos muzika, lietuvių liaudies žodžiai

Atlieka moterų chorai:
DANGAUS UPĖ – Vytauto V. Barkausko muzika, Mindaugo Nastaravičiaus eilės
UŽAUGO LIEPA – Kęstučio Daugirdo išplėtota lietuvių liaudies sutartinė

Atlieka vyrų chorai:
LIETUVOS BRUOLE – Zitos Bružaitės muzika, lietuvių liaudies žodžiai

DANGUS

Atlieka studentų ir suaugusiųjų mišrūs chorai:
NEIŠEIK, SAULALA – Vytauto Miškinio muzika ir žodžiai
ŽYDI AKMENYS IR MEDŽIAI – Nijolės Sinkevičiūtės muzika, Vlado Braziūno eilės
O KAI SAULIŪTĖ TEKĖJO – Donato Zakaro išplėtota lietuvių liaudies daina
AUŠROS ŽVAIGŽDĖ – Algirdo Martinaičio muzika, Antano Strazdo eilės
SAVO ŽEMĖS VAIKAI – Dainiaus Pulausko muzika, Jolantos Milišauskaitės žodžiai

VANDUO

Atlieka studentų ir suaugusiųjų mišrūs chorai:
LELIUMAI, OI KAS VAIKŠČIOJO – Kęstučio Daugirdo išplėtota lietuvių liaudies daina
MŪSŲ ŽEMĖ – Sauliaus Petreikio ir Donato Petreikio muzika, Rimvydo Stankevičiaus žodžiai, Rimvydo Mitkaus aranžuotė
VIENAM PASAULYJE – Kristupo Bubnelio muzika, Rimvydo Stankevičiaus žodžiai, Danguolės Beinarytės ir Vitalijaus Neugasimovo aranžuotė
PAMARIO DAINOS – Giedriaus Svilainio muzika, lietuvių liaudies žodžiai, Leonido Abario aranžuotė
VANDENYNAI – Lino Adomaičio muzika ir žodžiai, Jievaro Jasinskio ir Danguolės Beinarytės aranžuotė

MIŠKAS

Atlieka jaunių ir moksleivių merginų chorai:
BIČIŲ DAINELĖ – Zitos Bružaitės muzika, Ramutės Skučaitės žodžiai, Dainiaus Pulausko klavyras
KALVELIS – Jono Švedo muzika, lietuvių liaudies žodžiai, Nijolės Sinkevičiūtės aranžuotė

Atlieka jaunių, merginų, moksleivių mišrūs, berniukų ir jaunuolių chorai (padeda studentai):
MANO NAMAI – Eglės Sirvydytės muzika ir žodžiai, Motiejaus Bazaro klavyras, Danguolės Beinarytės aranžuotė
LAKŠTINGALŲ PILIS – Leonido Abario muzika, Ramutės Skučaitės žodžiai
ŽMONĖS ANT KALNŲ – Laimio Vilkončiaus muzika, Sigito Gedos žodžiai
VILTIES DAINA – Gintauto Abariaus muzika, Jono Liniausko žodžiai, Leonido Abario aranžuotė

NAMAI (FINALAS)

Atlieka jungtinis choras:
ŠAKNYS GIRIŲ ŽALGIRINĖS – Vaclovo Augustino muzika, Vlado Braziūno eilės
TĖVYNE MŪSŲ – Vaclovo Augustino muzika, Vlado Braziūno eilės
DAINŲ DAINELĖS – Dariaus Polikaičio muzika, Maironio žodžiai
DĖL TOS DAINOS – Laimio Vilkončiaus muzika, Justino Marcinkevičiaus eilės
KUR GIRIA ŽALIUOJA – Juozo Gudavičiaus muzika, Ksavero Sakalausko-Vanagėlio žodžiai
LIETUVA BRANGI – Juozo Naujalio muzika, Maironio eilės
TAUTIŠKA GIESMĖ – Vinco Kudirkos muzika ir eilės
MŪSŲ DIENOS KAIP ŠVENTĖ – Vytauto Kernagio muzika, Vytauto Kernagio, Salomėjos Neries, Juozo Erlicko eilės, Artūro Anusausko aranžuotė