Mieli pasaulio lietuvių bendruomenių kolektyvų vadovai,

pradedame kolektyvų, norinčių dalyvauti 2024 m. šimtmetį minėsiančioje Lietuvos dainų šventėje, registraciją.

Prašome iki š. m. spalio 14 d. užpildyti šią google formą: https://forms.gle/YVLFN5F8JnQPD4mT8

Kolektyvai dalyvauja tik vienoje pasirinktoje programoje. Meno mėgėjų kolektyvų vadovų vardai, pavardės, telefonai, elektroniniai paštai viešinami Dainų šventės interneto svetainėje, siekiant tinkamai pasirengti kolektyvų apžiūroms ir sėkmingai organizuoti 2024 m. Lietuvos dainų šventę „Kad giria žaliuotų“.

Kolektyvų atrankos vyksta iki 2024 m. vasario 28 d. Vaizdo medžiagą perklausoms ir peržiūroms siųsti užsienio kolektyvų koordinatoriams.

Užsienio kolektyvų koordinatoriai:

Dainų diena (liepos 6 d.) – Darius Polikaitis, el. p. [email protected]

Šokių diena (liepos 5 d.) – Romas Janušonis, el. p. [email protected]

Folkloro diena (liepos 2 d.) – Loreta Sungailienė, el. p. [email protected]

Ansamblių vakaras (liepos 3 d.) – Jolanta Kisielytė, el. p. [email protected]

Kanklių koncertas (liepos 2 d.) – Jolanta Kisielytė, el. p. [email protected]

Teatro diena (liepos 3 d.) – Ramūnas Abukevičius, el. p. [email protected]

Kilus klausimų, rašykite: [email protected]

Pasaulio lietuvių ir Lietuvos tautinių bendrijų dienos koncerte ,,Sujunkime Lietuvą“ (birželio 30 d.) norinčių dalyvauti kolektyvų registracija bus paskelbta atskirai. Dėl dalyvavimo kreiptis: Jūratė Caspersen, el. p. [email protected].