Vakar Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje įvyko susitikimas su Lietuvos savivaldybių administracijų kultūros padalinių vadovais. Buvo pristatyti LR dainų švenčių tradicijos, kultūros centrų ir muziejų įstatymų poįstatyminiai teisės aktai bei svarbiausi organizaciniai pasirengimo Lietuvos dainų šventei veiksmai. Organizatoriai kalbėjo apie šventės koncepciją ir komunikacijos gaires, valstybės ir savivaldybių įsipareigojimus, apžvelgė artimiausias laukiančias užduotis. Dainų šventės tradicijos gyvybingumas, įvairovė ir turtingumas skleidžiasi būtent Lietuvos savivaldybėse - tūkstantinį chorą, gausius būrius šokėjų, didžiulius orkestrus sudaro iš visos Lietuvos susirinkę dalyviai, o jais rūpinasi savivaldybėse dirbantys koordinatoriai.