Šimtmetis – kaip istorijos laikotarpis, ir šimtmetis – tarsi nesibaigianti daina, kurios žodžiai – mūsų valstybės ir mūsų kultūros istorija, ryškiai atsispindinti ir šimtametėje Dainų šventės tradicijoje. Daina – kertinis ir nepakeičiamas šios tradicijos žodis, į kurį susitelkia 2024 m. Dainų dienos rengėjai, šventės programą sudarę iš svarbiausių ir skambiausių mūsų kūrinių, liudijančių kintantį laiką ir dainavimo kultūros kelią, įprasminančių mus – dainuojančią ir kūrybingą tautą, skirtingais balsais dainuojančią tuos pačius dainos žodžius.

Šimtmečio Dainų dienoje daina atsivers ne tik mūsų balsais. Daina čia taps pasakotoja, klausytoja ir pašnekove, daina čia mąstys, kalbės, jaudinsis, ruošis ir klausysis mūsų, prabylančių ir nutylančių bendrystėje. Dainos balsas ir mūsų žodžiai apie ją, mūsų tyla ir dainos žodžiai apie mus – 2024 m. Dainų dienoje visa tampa vieniu, kaip ir žaliuojanti giria, žemę sujungianti su dangumi.