Teatro dienos „Esaties lieptais“ pavadinimo idėja – priminti amžinojo Rėdos rato mechanizmą, ratu ir ratu vis besisukantį, kad šventės akimirkose per teatrą galėtume įžvelgti Esatį.

Teatro meno mėgėjai pakvies žiūrovus prasmingam manifestui: visa, kas teatro mene buvo vertinga – nepamiršta, auginta. Mėgėjų teatras gerbia ir tęsia gyvojo teatro tradicijas, vertina ir pristato nacionalinę dramaturgiją kaip neatsiejamą audinį bendroje žmogaus, gamtos, meno simbiozėje.

PROGRAMA

GYVOJO TEATRO MUZIEJUS VALDOVŲ RŪMŲ KIEME

Šventės pradžią ženklins į Valdovų rūmų balkoną raudonu kilimu lydimos iškiliausios teatro meno asmenybės – Vydūnas, Žemaitė, Borisas Dauguvietis, Kazimiera Kymantaitė, Juozas Miltinis, Galina Dauguvietytė ir kiti, tarsi iš praeities žvilgsniu lydintys šiandienos teatro Esatį.

Rūmų kieme vyks trumpi vaidinimai iš gausaus lietuvių dramaturgijos lobyno, pradedant Vydūno „Probočių šešėliais“, baigiant Marcelijaus Martinaičio „Kukučio baladėmis“.

Lietuvių dramaturgijos klasiką mėgėjų teatrų vaidintojai pristatys gyvo muziejaus forma. Išraiškingomis mizanscenomis gyvos marionetės primins ne kartą vaidintus spektaklius, o pantomimos artistai tarsi muziejaus gidai vedžios smalsaus žiūrovo žvilgsnius.

ATGIJUSIOS EKSPOZICIJOS VALDOVŲ RŪMŲ MENĖSE

Ekspozicijų salėse lankytojai sutiks rūmų gyventojus, kurie įgyvins nebylius kambarius, sales. Sekant istorine tiesa, bus bandoma atkurti XVI a. lėlių teatro pasirodymą, atvykėlių artistų iš Italijos Commedia dell‘arte vaidinimą, repeticijas valdovų pramogoms. Laukimo salėse atgis interesantai, bibliotekose – skaitytojai, raštininkai. Privatūs kambariai prisipildys paslaptingo šnabdesio, o akmeninės sienos taps skaitomų senovinių rankraščių liudininkėmis.

TEATRINIS VYKSMAS, PERFORMANSAI VALDOVŲ RŪMŲ PRIEIGOSE IR KATEDROS AIKŠTĖJE

Gyvenimas – pati didžiausia teatro arena. Todėl realistinės vaidinimo scenos, dažnai sunkiai atskiriamos nuo paties teatro, klaidina žiūrovą, versdamos tikėti plonyte riba tarp sugalvoto ir realaus veiksmo. Teatralizuotos provokacijos užpildys Valdovų rūmų prieigas, liudydamos esamąjį laiką: gyvenimo vyksmą įprasmins vestuvininkai prie Katedros durų, piketuotojų „už žalią Lietuvą“ būrelis, poezijos meno skleidėjas, užkietėjusių šachmatininkų mačas, fotografo performansas, keista ekskursija, įsimylėjėlių drama, laikraščių reklama ir daug kita.

FINALAS VALDOVŲ RŪMŲ KIEME

Visi teatro dienos dalyviai susirinks to ąžuoliuko sodinti, nes 2024 m. Dainų šventės šaukinys – „Kad giria žaliuotų“. Justino Marcinkevičiaus dramaturgijos tekstai įprasmins uždarymo ceremoniją, kad Esaties lieptai per amžius jungtų brandžiausią kultūrinį palikimą ir dabarties žmogų, nes tik per jį, su juo žaliuoja girioj ąžuolai...

KŪRYBINĖ GRUPĖ

Idėjos autorė ir režisierė Felicija Feiferė
Konsultantė teatrologė dr. Aušra Martišiūtė
Kostiumų dailininkė Renata Valčik
Scenografai Laura Luišaitytė, Kęstutis Musteikis
Kompozitorius Vygintas Kisevičius
Choreografė Agnė Rickevičienė
Grimerės Dalia Bučienė (istorinių asmenybių), Katažina Kondratovič (personažų)
Asistentė organizacijos reikalams Ada Paukštytė
Šviesų dailininkas Audrius Jankauskas
Muzikos montažo paslaugos Giedrius Klimka