Privalomi kūriniai vaikų liaudies instrumentų ansambliams ir orkestrams
Privalomi kūriniai skudučių ansambliams
Privalomi kūriniai vaikų chorams

PROGRAMA

PROLOGAS

VARTAI iš Vizijų simfonijos „Žaltys”
Gedimino Dapkevičiaus muzika ir žodžiai
Giedriaus Svilainio orkestruotė
Natos

I DALIS
UGNIS

UGNIES ŠOKIS (Atnaujinta 2023 07 24)
Aro Žvirblio muzika ir žodžiai
Natos
Garso įrašas

UŽTEKA SAULUŽĖ
Gedimino Kalino aranžuota lietuvių liaudies daina
Rūtos Raginytės orkestruotė
Natos
Garso įrašas

II DALIS
ORAS

Aro Žvirblio muzika (įrašas ir solistas)

VIEVERSIO RYTAS
Eugenijaus Čiplio muzika
Natos (pridėtas klavyras 2023 09 04)

ATLĖKĖ PAUKŠTIS (Saulė atėjo)
Gedimino Dapkevičiaus muzika, žodžiai sukurti lietuvių mįslių pagrindu
Rūtos Raginytės aranžuotė
Robertos Macelienės choreografija
Natos
Garso įrašas
Vaizdo įrašas (Atnaujinta 2023 03 23)
Vaizdo įrašas (merginų dalis) (Atnaujinta 2023 03 23)
Vaizdo įrašas (vaikų dalis) (Atnaujinta 2023 03 23)

DAI KAS TEKA SIAULIULA
Giedriaus Svilainio ir lietuvių liaudies muzika
Natos (Atnaujinta chorinė partitūra ir bendra partitūra 2023 04 20)

GENYS
Antano Jonušo muzika
Kęstučio Lipeikos aranžuotė
Ligitos Vaičiūnaitės choreografija
Natos
Vaizdo įrašas (pilnas šokis)
Vaizdo įrašas (žingsniai ir junginiai) (atnaujinta 2023 05 11)

ŠARKELA, VARNELA
Danguolės Aukselienės ir Artūro Noviko aranžuota lietuvių liaudies muzika
Linos Klepeckaitės-Diržininkienės choreografija
Natos
Vaizdo įrašas
Garso įrašas (atnaujinta 2023 05 22)

PEMPEL, PEMPEL
Povilo Budgino aranžuota  lietuvių liaudies muzika,  Dariaus Brazdeikio orkestruotė
Danutės Radvilavičienės choreografija
Natos
Vaizdo įrašai
Šokio klavyras (atnaujinta 2023 05 22)

LEK, GERVELĖ
Raimundo Martinkėno aranžuota lietuvių liaudies daina
Leokadijos Dabužinskaitės choreografija
Natos
Klavyras
Garso įrašas
Vaizdo įrašas (atnaujinta 2023 05 11)

III DALIS
VANDUO

Aro Žvirblio muzika (įrašas)

SIELININKAI
Algimanto Bražinsko muzika
Giedriaus Svilainio aranžuotė
Ričardo Tamučio choreografija
Natos
Vaizdo įrašas

UPĖ
Žemynos Trinkūnaitės ir Vaidos Striaupaitės-Beinarienės muzika, Laimutės Kisielienės choreografija
Partitūra (atnaujinta 2023 03 14)
Natos (Sopranas, altas) (atnaujinta 2023 03 14)
Natos (Atskiros partijos) (atnaujinta 2023 03 14)
Vaizdo įrašas (atnaujinta 2023 05 22)
Garso įrašas (2023 05 22)

EISVA RUNDUŽĮ
Giedriaus Svilainio muzika
Vidmanto Mačiulskio choreografija
Natos
Vaizdo įrašas

LETUKAS
Lietuvių liaudies šokis
Robertos Leščinskaitės sceninė kompozicija
Natos
Vaizdo įrašas

IV DALIS
ŽEMĖ

Aro Žvirblio muzika (įrašas)

PJAUN BROLIUKAI
Aranžuota lietuvių liaudies daina
Natos

PJOVIAU ŠIENĄ
Lietuvių liaudies šokis
Eugenijaus Čiplio aranžuota lietuvių liaudies muzika
Indrės Alaburdienės sceninė kompozicija
Natos
Vaizdo įrašas merginų kolektyvams
Vaizdo įrašas porų kolektyvams

BIT, BITELA
Kristijono Lučinsko aranžuota lietuvių liaudies muzika
Natos
Garso įrašas

TU, ŽILVITĖLI, DOBILE
Eugenijaus Čiplio aranžuota lietuvių liaudies muzika
Leokadijos Dabužinskaitės choreografija
Natos
Vaizdo įrašas

JONINIŲ BURTAI
Vido Aleksandravičiaus muzika
Tamaros Kalibataitės choreografija
Partitūra (atnaujinta 2023 05 29)
Natos chorui (atnaujinta 2023 05 29)
Vaizdo įrašas

LAIKO MALŪNAI iš vizijų simfonijos „Žaltys”
Gedimino Dapkevičiaus muzika
Rūtos Raginytės aranžuotė
Natos
Garso įrašas

ŠALY KELIO JOVARAS STOVĖJO (nauja redakcija 2023 09 04)
Raimundo Martinkėno aranžuota lietuvių liaudies daina
Natos
Garso įrašas

DIRIŽABLIS
Lietuvių liaudies šokis, Edgaro Supruno sceninė kompozicija, Eugenijaus Čiplio išplėtota lietuvių liaudies muzika
Natos
Papildytos natos (atnaujinta 2023 05 29)
Vaizdo įrašas

GREITPOLKĖ
Mikalojaus Noviko muzika
Juozo Lingio choreografija
Natos
Garso įrašas
Vaizdo įrašas

GIRIA
Povilo Velikio muzika
Liaudiškos muzikos kapelų pasirodymas
Natos

LIUOKSINIS
Eduardo Pilypaičio muzika
Kęstučio Lipeikos aranžuotė
Ričardo Tamučio choreografija
Natos

EPILOGAS
GYVYBĖS MEDIS

PASAULIŲ ŽYDRUMA
Gedimino Dapkevičiaus muzika
Eugenijaus Čiplio aranžuotė
Natos
Garso įrašas

KŪRINIAI LIAUDIŠKOS
MUZIKOS KAPELOMS

ČYRŲ VYRŲ, DUOK PIPIRŲ (atnaujinta 2023 03 14)
Dariaus Daknio  aranžuota lietuvių liaudies muzika
Natos

GROK, JURGELI (atnaujinta 2023 03 14)
Algimanto Bražinsko muzika
Natos