Privalomi kūriniai vaikų liaudies instrumentų ansambliams ir orkestrams (atnaujinta 2024 01 09)
Privalomi kūriniai skudučių ansambliams
Privalomi kūriniai vaikų chorams (atnaujinta 2024 01 09)

PROGRAMA

PROLOGAS

VARTAI iš Vizijų simfonijos „Žaltys”
Gedimino Dapkevičiaus muzika ir žodžiai
Giedriaus Svilainio orkestruotė
Natos
Partitūra (atnaujinta 2023 10 05)

I DALIS
UGNIS

Aro Žvirblio muzika (įrašas)

UGNIES ŠOKIS
Aro Žvirblio muzika ir žodžiai
Natos
Garso įrašas
Vaizdo įrašas
Vaizdo įrašas (atskiri judesiai)

UŽTEKA SAULUŽĖ
Gedimino Kalino aranžuota lietuvių liaudies daina
Rūtos Raginytės orkestruotė
Natos
Garso įrašas

ATLĖKĖ PAUKŠTIS (Saulė atėjo)
Gedimino Dapkevičiaus muzika, žodžiai sukurti lietuvių mįslių pagrindu
Rūtos Raginytės aranžuotė
Robertos Macelienės choreografija
Natos
Garso įrašas
Vaizdo įrašas
Vaizdo įrašas (merginų dalis)
Vaizdo įrašas (vaikų dalis)
Skudučių partitūra ir partijos (atnaujinta 2023 10 24)

DAI KAS TEKA SIAULIULA
Giedriaus Svilainio ir lietuvių liaudies muzika
Natos

II DALIS
ORAS

Aro Žvirblio muzika (įrašas)

VIEVERSIO RYTAS
Eugenijaus Čiplio muzika
Natos
Vaizdo įrašas

GENYS
Antano Jonušo muzika
Kęstučio Lipeikos aranžuotė
Ligitos Vaičiūnaitės choreografija
Natos
Vaizdo įrašas (pilnas šokis)
Vaizdo įrašas (žingsniai ir junginiai)

ŠARKELA, VARNELA
Danguolės Aukselienės ir Artūro Noviko aranžuota lietuvių liaudies muzika
Linos Klepeckaitės-Diržininkienės choreografija
Natos
Vaizdo įrašas (didžiosios šarkos)
Vaizdo įrašas (mažosios šarkelės)
Garso įrašas

PEMPĖS VAKA
Povilo Velikio muzika, lietuvų liaudies žodžiai
Natos (atnaujinta 2024 02 20)
Vaizdo įrašas (atnaujinta 2023 12 06)

PEMPEL, PEMPEL
Povilo Budgino aranžuota  lietuvių liaudies muzika,  Dariaus Brazdeikio orkestruotė
Danutės Radvilavičienės choreografija
Natos (su nauju tekstu)
Vaizdo įrašai (atnaujinta 2023 10 26)
Šokio klavyras

LEK, GERVELĖ
Raimundo Martinkėno aranžuota lietuvių liaudies daina
Leokadijos Dabužinskaitės choreografija
Natos
Klavyras
Garso įrašas
Vaizdo įrašas (bendras visų grupių)
Vaizdo įrašas (vyresniųjų pasvyravimas)
Vaizdo įrašas (vyresnių versija)
Vaizdo įrašas (jaunimo versija)

III DALIS
VANDUO

Aro Žvirblio muzika (įrašas)

UPĖ
Žemynos Trinkūnaitės ir Vaidos Striaupaitės-Beinarienės muzika, Laimutės Kisielienės choreografija
Partitūra
Natos (Sopranas, altas)
Natos (Atskiros partijos)
Vaizdo įrašas
Garso įrašas

SIELININKAI
Algimanto Bražinsko muzika
Giedriaus Svilainio aranžuotė
Ričardo Tamučio choreografija
Natos (atnaujinta partitūra)
Vaizdo įrašas

EISVA RUNDUŽĮ
Giedriaus Svilainio muzika
Vidmanto Mačiulskio choreografija
Natos
Vaizdo įrašas

LETUKAS
Lietuvių liaudies šokis
Robertos Leščinskaitės sceninė kompozicija
Natos
Vaizdo įrašas

IV DALIS
ŽEMĖ

Aro Žvirblio muzika (įrašas)

O KIENO ŽALI SODAI
Giedriaus Svilainio išplėtota lietuvių liaudies daina
Natos

BIT, BITELA
Kristijono Lučinsko aranžuota lietuvių liaudies muzika
Natos
Klavyras
Garso įrašas
Vaizdo įrašas
Vaizdo įrašas (merginų pradžia)
Vaizdo įrašas (lėtas/greitas žingsnis rate)
Vaizdo įrašas (įstrižainė)

PJAUN BROLIUKAI
Aranžuota lietuvių liaudies daina
Natos

PJOVIAU ŠIENĄ
Lietuvių liaudies šokis
Eugenijaus Čiplio aranžuota lietuvių liaudies muzika
Indrės Alaburdienės sceninė kompozicija
Natos
Vaizdo įrašas porų kolektyvams
Vaizdo įrašas merginų kolektyvams (atnaujinta)

TU, ŽILVITĖLI, DOBILE
Eugenijaus Čiplio aranžuota lietuvių liaudies muzika
Leokadijos Dabužinskaitės choreografija
Natos
Vaizdo įrašas

JONINIŲ BURTAI
Vido Aleksandravičiaus muzika
Tamaros Kalibataitės choreografija
Partitūra
Natos chorui (atnaujinta 2024 01 19)
Partijos (atnaujinta 2024 01 19)
Vaizdo įrašas

ŠALY KELIO JOVARAS STOVĖJO
Raimundo Martinkėno aranžuota lietuvių liaudies daina
Natos
Garso įrašas

DIRIŽABLIS
Lietuvių liaudies šokis, Edgaro Supruno sceninė kompozicija, Eugenijaus Čiplio išplėtota lietuvių liaudies muzika
Natos
Papildytos natos
Vaizdo įrašas

SPIRIDIKIS
Lietuvių liaudies muzika, Jurgitos Plepytės sceninė kompozicija
Natos
Vaizdo įrašas (vyresniųjų grupė)
Vaizdo įrašas (jaunesniųjų grupė)
Vaizdo įrašas (atskiri judesiai)

GREITPOLKĖ
Mikalojaus Noviko muzika
Juozo Lingio choreografija
Natos (atnaujinta 2024 02 27)
Skudučių partitūra (atnaujinta 2024 02 28)
Garso įrašas (atnaujinta 2024 02 27)
Vaizdo įrašas

GIRIA
Povilo Velikio muzika
Liaudiškos muzikos kapelų pasirodymas
Natos
Garso įrašas (atnaujinta 2023 12 14)

KUR BĖGA ŠEŠUPĖ (naujas kūrinys 2023 11 13)
Liaudies melodiją iššifravo Irena Nakienė
Natos

GROK, JURGELI
Algimanto Bražinsko muzika
Natos

ČYRŲ VYRŲ, DUOK PIPIRŲ
Dariaus Daknio  aranžuota lietuvių liaudies muzika
Natos

LIUOKSINIS
Eduardo Pilypaičio muzika
Kęstučio Lipeikos aranžuotė
Ričardo Tamučio choreografija
Natos (atnaujinta 2024 01 18)
Skudučių partitūra (atnaujinta 2024 03 04)
Garso įrašas (atnaujinta 2024 01 18)
Vaizdo įrašai

LAIKO MALŪNAI iš vizijų simfonijos „Žaltys” (ŠVENTĖJE KŪRINYS NEBUS ATLIEKAMAS)
Gedimino Dapkevičiaus muzika
Rūtos Raginytės aranžuotė
Natos
Garso įrašas

EPILOGAS
GYVYBĖS MEDIS

PASAULIŲ ŽYDRUMA
Gedimino Dapkevičiaus muzika
Eugenijaus Čiplio aranžuotė
Natos
Garso įrašas

Organizatorius
Lietuvos nacionalinis kultūros centras
Partneriai
LR kultūros ministerija, Vilniaus m. savivaldybė, Kauno m. savivaldybė, Lietuvos savivaldybės
Informacinis
partneris
LRT
Mecenatas
Swedbank
Renginį globoja
LR Prezidentas
Gitanas Nausėda
LR Prezidentas
Patronažą skiria
UNESCO
Rėmėjai
ACM, Retail Media Baltic, Piksel
Clear Channel, Twinsbet Arena