Graži tu, mano brangi tėvyne,
Šalis, kur miega kapuos didvyriai:
Graži tu savo dangaus mėlyne!
Brangi: tiek vargo, kančių prityrei.
Kaip puikūs slėniai sraunios Dubysos,
Miškais lyg rūta kalnai žaliuoja;
O po tuos kalnus sesutės visos
Griaudžiai malonias dainas ringuoja.

Maironis

„Tesuskamba laisvos Lietuvos dainų garsai“, – tokiais Lietuvos Respublikos Prezidento Aleksandro Stulginskio žodžiais 1924 m. rugpjūčio 23 d. Kaune buvo pasitikta Dainų diena. Keliaujant istorijos puslapiais Dainų šventės šimtmečio link, tos pačios dainos telkė ir vienijo, padėjo mums išlikti.

Simboliška, kad jubiliejiniai Dainų šventės akordai pirmiausiai skamba Kaune. Dainų dienos „Miškais kalnai žaliuoja“ programa pasakoja apie tiltus, kuriuos per šimtmetį iki šiuolaikinės valstybės ir jaunatviško Kauno nutiesė daina ir skambus lietuviškas žodis. Beveik 4000 choristų ir šokėjų melodijomis pasakoja Dainų šventės istoriją ir dabartį, kviečia žiūrovus svajoti apie ąžuolus ir upes, žalias lankas, slėnius, girias.

Juozas Naujalis, Juozas Žilevičius, Aleksandras Kačanauskas, Julius Štarka, Stasys Šimkus prieš šimtą metų sukūrė monumentą lietuviškai dainai, kalbai, istorijai, bendruomeniškumui, žmonėms, o mes ateiname su daina lūpose ir atsakomybe – auginti, tęsti, kas buvo pasėta ir su meile auginta.

Iš praeities semkimės stiprybės, iš dabarties – tikėjimo, iš dainos – vienybės. Lai skamba dainų dainelės Dainų slėnyje džiaugsmingai, iš širdies – į kiekvieno širdį...

Organizatorius
Lietuvos nacionalinis kultūros centras
Pagrindiniai partneriai
LR kultūros ministerija, Vilniaus m. savivaldybė, Kauno m. savivaldybė, Lietuvos savivaldybės
Informacinis
partneris
LRT
Mecenatas
Swedbank
Renginį globoja
LR Prezidentas
Gitanas Nausėda
LR Prezidentas
Patronažą skiria
UNESCO
Rėmėjai
Švyturys Nealkoholinis, Neste, Maxima
LTG Link, Kautra, Twinsbet Arena
ACM, Retail Media Baltic, Piksel
Clear Channel, Akropolis
Partneriai
Vilniaus Parkai, Valdovų rūmų muziejus, Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija, Vilniaus Televizijos Bokštas, Monetų Namai