Liaudies dailės paroda „Iš šerdies“

2024 m. šimtmetį mininčios Lietuvos dainų šventės temą atspindi pavadinimas „Kad giria žaliuotų“, reiškiantis mus vienijančią tradiciją, jos tęstinumą, visus esinius – gamtą, žmones, kultūrą – apimantį gyvybės pradą, tam tikrą ekosistemą. Pagrindinis uždavinys, kurį kelia Liaudies dailės parodos kūrybinė komanda, – parodyti tradicijos gyvybingumą.

Sudarant parodos kolekciją siekiama atlikti dabartinės liaudies dailės situacijos analizę ir diagnozuoti, ką – klestėjimą ar dekadansą – liaudies dailė šiandien išgyvena, t. y. ar ji išlaikė esminius bruožus, ją suformavusias prasmes, paskirtis, ką laiko tėkmėje įgijo ar prarado, kiek praturtėjo ar suprastėjo, ar aktualūs ir šiandien gali veikti istoriniai modeliai. Ekspozicijai numatoma pritraukti ir tautinių bendrijų (žydų, karaimų, romų ir kt.) meistrų darbų, stebint tarpusavio ryšius ir skirtumus.

Parodos koncepciją atitinkantiems kūriniams atrinkti pasirinktas diagnostikos metodas, siekiama peržiūrėti kuo daugiau Lietuvos šiuolaikinių liaudies dailės kūrėjų darbų (regioninėse „Aukso vainiko“, Lietuvos tautodailininkų sąjungos skyrių parodose, meistrų dirbtuvėse etc.). Pabrėžtina, kad ši paroda – ne atskirų objektų sankaupa, o visumą apimantis horizontalus ir vertikalus įvairių gyvųjų liaudies dailės rūšių pjūvis.

Parodos kūrybinė grupė:

Kuratorės Aušra Jasiukevičiūtė, Asta Valiukevičienė, Solveiga Petkevičienė;

Architektės Laura Kuršvietytė, Jūratė Volkavičiūtė;

Konsultantai Dalia Bernotaitė-Beliauskienė, dr. Vytautas Tumėnas, Vida Šatkauskienė.

Parodos atidarymas 2024 m. liepos 2 d. Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus padalinyje Taikomosios dailės ir dizaino muziejuje (Arsenalo g. 3, Vilnius).

Nacionalinės liaudies dailės parodos nuostatai