Lietuvių tautosakoje Gyvybės medis dažnai lyginamas su tiltu: jo šaknys – praeitis, užuomazga, iš kurios jis sudygo, drūtas kamienas ir vešli laja – dabartis, tvirtybė ir atkaklumas, vedantis į tikslą, o viršūnė – visada prieš akis rusenanti, liepsnojanti viltis, ateities vizija. Tautosakoje tiltas suprantamas kaip visa apimanti, daugiaprasmė jungtis tarp žemės ir dangaus, tarp žmonių ir dievų pasaulių, tarp būties ir nebūties, tarp pradžios ir pabaigos, tarp tikro ir menamo, tarp jaunystės ir senatvės, tarp savos ir kitos kultūros etc.

Šokių dienos šventei pasirinktas tilto simbolis prasmingai atlieps Dainų šventės pavadinime užkoduotus laiko tėkmės ir kaitos, būties prasmės suvokimo bei geriausių tautos ir Dainų švenčių tradicijų tęstinumo akcentus.

Šokių dienos koncertas „Amžių tiltais“ – tai keturių dalių visų amžiaus šokių grupių meniniai pasirodymai, kuriais tiesiami tiltai tarp širdžių, kartų, kultūrų, tikrųjų namų ir Tėvynės. Svarbiausia Šokių dienos programos idėja – amžinas savųjų tiltų ieškojimas, vedantis į žmogaus, gamtos, tautos ir valstybės darną. Tik tiesdami tiltus, tik semdamiesi išminties ir patirties iš to, kas BUVO, galime ramiai, užtikrintai žengti į ateitį – į Lietuvos antrojo tūkstantmečio tolius, į antrojo šimtmečio vartus pravėrusią Lietuvos valstyvę ir mūsų Dainų švenčių tradiciją – į tai, kas BUS...

KŪRYBINĖ GRUPĖ

Scenarijaus autorius, meno vadovas Vidmantas Mačiulskis
Muzikos vadovas Kęstutis Lipeika
Režisierius Vygantas Kazlauskas
Baletmeisteriai: Živilė Adomaitienė, Idalija Braškytė, Olga Gross, Romas Janušonis, Romualdas Laugalis, Raimundas Markūnas, Kristina Nainienė, Jurgita Plepytė, Goda Puleikytė, Jolanta Tendienė, Vilma Tiškevičienė, Zita Vaškelienė, Marytė Rimutė Zaleckaitė, Ramunė Zelbienė, Edmundas Žička

DALYVIAI

Jaunučių „A” liaudiškų šokių grupės (1—3 klasė)
Jaunučių „B” liaudiškų šokių grupės (3—4 klasė)
Jaunių „A” liaudiškų šokių grupės (4—5 klasė)
Jaunių „B” liaudiškų šokių grupės (6-7 klasė)
Mergaičių liaudiškų šokių grupės (4—6 klasė)
Jaunuolių liaudiškų šokių grupės (8—10 klasė)
Jaunimo liaudiškų šokių grupės
Merginų liaudiškų šokių grupės (7—12 klasė)
Vyresniųjų „A” liaudiškų šokių grupės (pagal registraciją)
Vyresniųjų „B” liaudiškų šokių grupės (pagal registraciją)
Moterų šokių grupės
Senjorų liaudiškų šokių grupės
Užsienio lietuvių liaudiškų šokių grupės (jaunimo, vyresniųjų)

Repertuaro paskirstymas


Leidiniai padėsiantys pasiruošti Šokių dienai:
Šokių rinkinys „Amžių tiltai“ I dalis
Šokių rinkinys „Amžių tiltai“ II dalis