Vakar Lietuvos nacionaliniame kultūros centre rinkosi Lietuvos kultūros centrų direktoriai. Susitikimo su LNKC ir LR kultūros ministerijos atstovais metu buvo aptartas naujai priimtas Lietuvos Respublikos Dainų švenčių tradicijų įstatymas, Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymas ir kiti poįstatyminiai aktai. Taip pat buvo pristatyta pasiruošimo 2024 m. birželio 29 – liepos 6 d. Vilniuje ir Kaune vyksiančios šimtmetį mininčios Lietuvos dainų šventės „Kad giria žaliuotų“ organizaciniai darbai: komunikacija, perklausų organizavimas, savivaldybių koordinatorių funkcijos, mėgėjų meno kolektyvų, pageidaujančių dalyvauti Dainų šventėje registracija.

Susitikimą pradėjo ir įžanginį žodį tarė Lietuvos Respublikos Kultūros viceministras Albinas Vilčinskas bei Lietuvos nacionalinio kultūros centro direktorius Saulius Liausa. Lietuvos Respublikos dainų švenčių tradicijos įstatymo ir poįstatyminių teisės aktus apžvelgė LR Kultūros ministerijos Kultūros paveldo politikos grupės vyr. specialistė Irena Kezienė, Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymą ir poįstatyminius aktus pristatė LR Kultūros ministerijos Kultūrinės edukacijos politikos grupės patarėja Birutė Kazlauskienė. 2024 m. šimtmetį mininčios jubiliejinės Dainų šventės „Kad giria žaliuotų“ koncepciją ir komunikacijos gaires, pasirengimo veiklas, apžiūrų organizavimą, Dainų šventės savivaldybių koordinatorių funkcijas, valstybės ir savivaldybių įsipareigojimus apžvelgė LNKC Regionų kultūros skyriaus vedėja Ieva Krivickaitė ir LNKC direktoriaus pavaduotoja regionų kultūros veikloms Inga Kriščiūnienė.

Susitikime dalyvavo per 90 Lietuvos kultūros centrų vadovų iš daugiau kaip 50 Lietuvos savivaldybių.