06 29 18:00 Kauno Dainų slėnis | nemokamas

Pirmoji Lietuvos dainų šventė įvyko 1924 m. rugpjūčio 23 ir 25 dienomis Kaune. „Dainos diena“ pavadintą renginį atidarė Prezidentas Aleksandras Stulginskis, pakvietęs sugiedoti Lietuvos himną, kurį užtraukė 3500 dainininkų choras su kelių dešimčių tūkstančių palaikančia minia.

Per šimtą metų Kaune keitėsi santvarkos, mados, architektūra, renginiai, bet choristai, nepaisydami jokių aplinkybių, rinkosi dainuoti. Lietuvos dainų šventei augant ir plečiantis jos programai, dauguma šventės renginių persikėlė į Vilnių, bet Kaunas šventės istorijoje visuomet buvo ypatingai svarbus. Nenuostabu, kad susiklostė tradicija Lietuvos dainų šventę pradėti būtent Kaune, surengiant Dainų dieną. Ši Dainų diena – mažesnė, nei renginių savaitę Vilniaus Vingio parko estradoje užbaigsianti Dainų diena, tačiau tokia pat jauki ir jautri. Dainų šventė po šimto meto grįš į pirmuosius namus.

Jubiliejinės Dainų dienos „Miškais kalnai žaliuoja“ programa įkvėpta pirmosios Dainų šventės vedlių – Juozo Naujalio, Juliaus Štarkos, Stasio Šimkaus – pasakos apie tiltus, kuriuos daina per šimtmetį nutiesė iki šiuolaikinės valstybės ir jaunatviško Kauno. Beveik 4000 atlikėjų – choristų ir šokėjų – atliks Dainų šventės istoriją ir dabartį sujungiančius kūrinius ir pakvies žiūrovus svajoti apie ąžuolus ir upes, žalias lankas ir girias, apie Žemės veidą – augantį, atsinaujinantį, talpų.

RENGINIO PROGRAMA

ŠIMTAS AKIMIRKŲ
Zitos Bružaitės muzika
Diriguoja Giedrius Vaznys

TAUTIŠKA GIESMĖ
Vinco Kudirkos muzika ir žodžiai
Diriguoja Algimantas Mišeikis

LIETUVIAIS ESAME MES GIMĘ
Stasio Šimkaus muzika, Jurgio Zauerveino žodžiai
Diriguoja Alfonsas Vildžiūnas

TĖVYNE MŪSŲ
Vaclovo Augustino muzika, Vlado Braziūno žodžiai
Diriguoja Rolandas Daugėla

UŽ RASEINIŲ ANT DUBYSOS
Juozo Naujalio muzika, Maironio žodžiai
Diriguoja Ramunė Navickienė

KUR BĖGA ŠEŠUPĖ
Česlovo Sasnausko muzika, Maironio žodžiai
Diriguoja Mindaugas Radzevičius

LIETUVIŲ LIAUDIES ŠOKIŲ SIUITA:
KEPURINĖ Jono Švedo harmonizuota lietuvių liaudies muzika, Juozo Lingio choreografija

KUBILAS
Jono Švedo harmonizuota lietuvių liaudies muzika, Aldonos Rugytės choreografija

GYVATARAS
Lietuvių liaudies šokis, Prano Stepulio muzika, Romualdo Sadzevičiaus aranžuotė, Edgaro Šnipaičio aikštės kompozicija
Diriguoja Romualdas Sadzevičius

GIMTINĖS BERŽAI
Pranciškaus Beinario muzika, nežinomo autoriaus žodžiai
Diriguoja Danguolė Beinarytė

LIETUVA
Galinos Savinienės muzika, Justino Marcinkevičiaus žodžiai
Gedimino Purlio aranžuotė
Diriguoja Zinaida Gerasina

UŽAUGO LIEPA
Kęstučio Daugirdo išplėtota lietuvių liaudies sutartinė
Diriguoja Vilija Mažintaitė

ČIŪTO
Juozo Tallat Kelpšos muzika, lietuvių liaudies žodžiai
Diriguoja Romaldas Misiukevičius

LIETUVOS BRUOLE
Zitos Bružaitės muzika, lietuvių liaudies žodžiai
Diriguoja Dainius Druskis

TAUKAČIKAS
Jūratės Baltramiejūnaitės muzika, Romualdo Sadzevičiaus aranžuotė, Vladimiro Ūsovo choreografija, Vilmos Tiškevičienės aikštės kompozicija
Diriguoja Justinas Buta

NEIŠEIK, SAULALA
Vytauto Miškinio muzika ir žodžiai
Solistė Lina Dambrauskaitė
Diriguoja Tomas Ambrozaitis

OI ŽINAU, ŽINAU
Juliaus Štarkos harmonizuota lietuvių liaudies daina
Diriguoja Vilma Masienė

AUGO BERNELIS
Liongino Abariaus harmonizuota lietuvių liaudies daina
Diriguoja Algirdas Šumskis

UOLINDERIS
Eduardo Pilypaičio muzika, Kęstučio Lipeikos aranžuotė, Juozo Lingio choreografija, Godos Puleikytės aikštės kompozicija
Diriguoja Raimundas Kukanauskas

KUMBURYS
Antano Jonušo muzika, Ričardo Tamučio choreografija, Godos Puleikytės aikštės kompozicija
Diriguoja Raimundas Kukanauskas

DAINŲ DAINELĖ
Mikalojaus Konstantino Čiurlionio harmonizuota lietuvių liaudies daina, Zitos Bružaitės aranžuotė, Raimundo Katino aranžuotė chorui
Diriguoja Salvinija Jautakaitė-Hargreaves

MANO NAMAI
Eglės Sirvydytės muzika ir žodžiai, Motiejaus Bazaro klavyras, Danguolės Beinarytės aranžuotė
Diriguoja Renata Mišeikienė

BIČIŲ DAINELĖ
Zitos Bružaitės muzika, Ramutės Skučaitės žodžiai, Dainiaus Pulausko klavyras ir aranžuotė
Diriguoja Beata Kijauskienė

PUPOS
Giedriaus Svilainio muzika, Kajetono Aleksandravičiaus žodžiai, Henriko Uznio choreografija, Idalijos Braškytės aikštės kompozicija
Diriguoja Rasa Kazakevičienė

LAKŠTINGALŲ PILIS
Leonido Abario muzika, Ramutės Skučaitės žodžiai
Diriguoja Birutė Janonienė

KALVELIS
Jono Švedo harmonizuota lietuvių liaudies muzika, Romualdo Sadzevičiaus aranžuotė, Marijos Baronaitės choreografija, Birutės Brazdžiūtės aikštės kompozicija
Diriguoja Roma Paulauskienė

Į KERMOŠIŲ
Vidmanto Virbicko muzika, Vidmanto Mačiulskio choreografija, Kazimiero Kondratavičiaus aikštės kompozicija
Diriguoja Roma Paulauskienė

VILTIES DAINA
Gintauto Abariaus muzika, Jono Liniausko žodžiai, Leonido Abario aranžuotė
Diriguoja Remigijus Adomaitis

UŽ JŪRIŲ MARIŲ
Kazimiero Viktoro Banaičio harmonizuota lietuvių liaudies daina
Diriguoja Ramūnas Baršauskas

ŠĖRIAU ŽIRGELĮ
Mikalojaus Konstantino Čiurlionio harmonizuota lietuvių liaudies daina
Diriguoja Ramutė Štreimikytė

SUBATĖLĖ
Prano Stepulio muzika, Romualdo Sadzevičiaus aranžuotė, Juozo Lingio choreografija, Aušrinės Valantienės aikštės kompozicija
Diriguoja Asta Jonkutė-Bogdanienė

DAINŲ DAINELĖS
Dariaus Polikaičio muzika, Maironio žodžiai
Solistai Marius Polikaitis ir Rasa Serra
Diriguoja Darius Polikaitis

LELIUMAI, OI KAS VAIKŠČIOJO
Kęstučio Daugirdo išplėtota lietuvių liaudies daina, Edgaro Šnipaičio aikštės kompozicija
Diriguoja Kęstutis Daugirdas

JONINIŲ BURTAI
Vido Aleksandravičiaus muzika, Tamaros Kalibataitės choreografija, Margaritos Tomkevičiūtės aikštės kompozicija
Diriguoja Roma Paulauskienė

VARDAN TOS
Raimundo Martinkėno muzika, Vinco Kudirkos žodžiai
Diriguoja Kastytis Barisas

VANDENYNAI
Lino Adomaičio muzika ir žodžiai, Jievaro Jasinskio, Danguolės Beinarytės aranžuotė, Godos Puleikytės aikštės kompozicija
Solistas Linas Adomaitis
Diriguoja Kęstutis Jakeliūnas

MŪSŲ DIENOS KAIP ŠVENTĖ
Vytauto Kernagio muzika, Vytauto Kernagio, Salomėjos Nėries, Juozo Erlicko žodžiai, Danguolės Beinarytės, Jievaro Jasinskio, Artūro Anusausko aranžuotė
Diriguoja Jovita Kulakauskienė

KŪGIUKAS
Algio Bražinsko muzika, Romualdo Sadzevičiaus aranžuotė, Juozo Lingio choreografija, Margaritos Tomkevičiūtės aikštės kompozicija
Diriguoja Gintaras Vilčiauskas

JAUNIMO GIESMĖ
Juozo Naujalio muzika, Maironio žodžiai
Diriguoja Robertas Šervenikas

KUR GIRIA ŽALIUOJA
Juozo Gudavičiaus muzika, Jono Vanagaičio žodžiai
Diriguoja Vytautas Miškinis

LIETUVA BRANGI
Juozo Naujalio muzika, Maironio žodžiai
Diriguoja Leokadija Januškienė

DĖL TOS DAINOS
Laimio Vilkončiaus muzika, Justino Marcinkevičiaus žodžiai, Godos Puleikytės aikštės kompozicija
Diriguoja Danguolė Beinarytė

ĄŽUOLAIS VAINIKUOTAS
Algimanto Bražinsko muzika, Alekso Dabulskio žodžiai
Diriguoja Tomas Lapinskas

SUKTINIS
Jono Švedo harmonizuota lietuvių liaudies muzika, Romualdo Sadzevičiaus aranžuotė, Juozo Lingio choreografija, Vilmos Tiškevičienės aikštės kompozicija
Diriguoja Gediminas Micka

PER TAMSIĄ NAKTELĘ
Stasio Šimkaus harmonizuota lietuvių liaudies daina
Diriguoja Edmundas Jucevičius

TYLŪS, TYLŪS VAKARIELE
Vytauto Klovos harmonizuota lietuvių liaudies daina
Diriguoja Violeta Belevičiūtė

TRIS DIENAS
Juozo Tallat-Kelpšos harmonizuota lietuvių liaudies daina
Diriguoja Ingrida Tarvydienė

EISIM, BROLELIAI, NAMO
Raimundo Katino harmonizuota lietuvių liaudies daina
Diriguoja Audrius Petrauskas

Organizatorius
Lietuvos nacionalinis kultūros centras
Pagrindiniai partneriai
LR kultūros ministerija, Vilniaus m. savivaldybė, Kauno m. savivaldybė, Lietuvos savivaldybės
Informacinis
partneris
LRT
Mecenatas
Swedbank
Renginį globoja
LR Prezidentas
Gitanas Nausėda
LR Prezidentas
Patronažą skiria
UNESCO
Rėmėjai
Švyturys Nealkoholinis, Neste, Maxima
LTG Link, Kautra, Twinsbet Arena
ACM, Retail Media Baltic, Piksel
Clear Channel, Akropolis
Partneriai
Vilniaus Parkai, Valdovų rūmų muziejus, Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija
Vilniaus Televizijos Bokštas, Monetų Namai, Taikomosios dailės ir dizaino muziejus, Lietuvos nacionalinis dailės muziejus