Šimtmečiui nutiesę tiltus dainai atėjome iki šiuolaikinės valstybės, jaunatviško miesto ir jame giedrai skambančios lietuviškos gaidos. Pirmosios Lietuvos dainų šventės vedliai Juozas Naujalis, Julius Štarka, Stasys Šimkus savo nematoma ranka pasodino daigą, kuris ilgam sujungė visus pasaulio lietuvius. Išaugusi iš kalbos, papročių ir mūsų gyvenimo būdo šaknies, daina ir šokių rateliai atsiveria skambančiais istorijos bei dabarties puslapiais.  Dainuodami svajosime apie ąžuolus ir upes, žalias lankas ir girias, apie mūsų žemės veidą - augantį, atsinaujinantį ir apimlų tautos gėrybių aruodais.