Programos koncepcija remiasi nuostata, kad svarbiausia mūsų paveldėtosios, gimtosios, tradicinės kultūros žinia – pasaulis yra šventas. Šventumas persmelkia visus esinius visa, kas regima ir neregima, kas auga, stiebiasi, klesti ir nyksta, kas esti, buvo ir bus. Tai esminis senosios pasaulėžiūros bruožas, lėmęs žmogaus būdą būti pasaulyje, santykį su aplinka. Taip pasaulį ir save suvokiantis žmogus ugdomas gerbti, tausoti jį supančią aplinką, naudotis teikiamomis gėrybėmis, ištekliais ne daugiau, negu būtina, ieškoti būdų, kaip gyventi, išgyventi, jausti esaties prasmę ir būti laimingam.

Šiandien planetoje, visuomenėse, tarp valstybių, civilizacijų vykstančių grėsmingų procesų akivaizdoje toks santykis su pasauliu yra itin aktualus ir atliepia ateitį saugančius veiksnius, darnios plėtros, tvarumo, ekologijos, taikos judėjimus. Tokia pasaulio rega esmiškai prisidėtų tiek prie gamtiškojo plačiausia prasme, tiek žmonių bendruomenių, žmogaus dvasios ir kūrybos pasaulio gyvybės.

Rasa – vienas gražiausių, ryškiausių pasaulyje pasklidusio šventumo, gyvasties, skaistumo, pasaulio rasmės ir esmės simbolių, daugiareikšmes, magiškas, antgamtines savybes jam teikia lietuvių ir daugelio pasaulio kultūros.

Programai įvardyti pasirinkta Kazio Sajos apsakymo magiškoji formulė – rasi rasoj rasi, rasi rasoj rasi... – kviečia ieškoti ir teikia viltį tą esmę rasti – apčiuopti, patirti...

Folkloro dienos dalyviai – geriausi folkloro ansambliai, grupės, atlikėjai – dainininkai, muzikantai, pasakotojai, tautodailės tradicinių amatų meistrai, kiti etninės kultūros ir nematerialaus kultūros paveldo tradicijų puoselėtojai – Bernardinų sode, Pilių teritorijoje, Katedros aikštėje, kitose Vilniaus vietose atskleis savo kraštų paveldo prasmes ir grožį, pradžios ir pabaigos renginiai, apeiginiai, įtraukūs akcentai padės sukurti Šventę.

KŪRYBINĖ GRUPĖ

Kūrybinės grupės vadovė Vida Šatkauskienė
Kūrybinės grupės vadovės pavaduotoja Jūratė Šemetaitė
Direktorius Arūnas Lunys
Folkloro programų rengėjos: Audronė Vakarinienė, Loreta Sungailienė, Jolita Vozgirdienė, Damilė Bagdonavičienė
Tautodailės ir kitų programų rengėjos: Ramutė Kraujalienė, Asta Valiukevičienė, Solveiga Petkevičienė, Gražina Vaičiūnaitė
Dailininkai: Rytas Jonas Belevičius, Rūta Čigriejūtė
Režisierius Deivydas Valenta