Šimtmetis – kaip istorijos laikotarpis, ir šimtmetis – tarsi nesibaigianti daina, kurios žodžiai – mūsų valstybės ir mūsų kultūros istorija, ryškiai atsispindinti ir šimtametėje Dainų šventės tradicijoje. Daina – kertinis ir nepakeičiamas šios tradicijos žodis, į kurį susitelkia 2024 m. Dainų dienos rengėjai, šventės programą sudarę iš svarbiausių ir skambiausių mūsų kūrinių, liudijančių kintantį laiką ir dainavimo kultūros kelią, įprasminančių mus – dainuojančią ir kūrybingą tautą, skirtingais balsais dainuojančią tuos pačius dainos žodžius.

Šimtmečio Dainų dienoje daina atsivers ne tik mūsų balsais. Daina čia taps pasakotoja, klausytoja ir pašnekove, daina čia mąstys, kalbės, jaudinsis, ruošis ir klausysis mūsų, prabylančių ir nutylančių bendrystėje. Dainos balsas ir mūsų žodžiai apie ją, mūsų tyla ir dainos žodžiai apie mus – 2024 m. Dainų dienoje visa tampa vieniu, kaip ir žaliuojanti giria, žemę sujungianti su dangumi.

Natas rasite nuorodoje „Medžiaga repeticijoms“. Naujausi pakeitimai:

2023 09 01
„Mūsų dienos kaip šventė“ 5 takte bosų partijoje ketvirtinė nata pakeista į pusinę.

2023 08 30
„Lietuviais esame mes gimę“ atsirado versijos tik chorui.
„Dangaus upė“ atsirado versija tik chorui.
„Lietuvos Bruole“ pakeistas šriftas ir padidintas tekstas.
„Tėvyne mūsų" paliktas tik SATB variantas, kurį turi dainuoti visi chorai.