I dalis

Atlieka jungtinis choras:

TAUTIŠKA GIESMĖ
V. Kudirkos muzika ir eilės
Natos
Garso įrašai

JAUNIMO GIESMĖ
Juozo Naujalio muzika, Maironio eilės
Natos
Garso įrašai

Atlieka suaugusiųjų I-II kategorijos, studentų, pajėgesni III kategorijos ar išeivijos mišrūs chorai bei visi moterų ir vyrų chorai:

AUGO BERNELIS
Liongino Abariaus harmonizuota lietuvių liaudies daina
Natos
Garso įrašas

GIMTINĖS BERŽAI
Pranciškaus Beinario muzika, eilės nežinomo autoriaus
Natos
Garso įrašas

Atlieka vyrų ir moterų chorai, mišrių chorų vyrų ir moterų grupės:

ČIŪTO
Juozo Tallat Kelpšos muzika, lietuvių liaudies žodžiai
Natos
Garso įrašas

DANGAUS UPĖ
Vytauto V. Barkausko muzika, Mindaugo Nastaravičiaus eilės
Natos: SSA choras, SSA+klavyras
Garso įrašas
Garso įrašas (akompanimentas)

UŽAUGO LIEPA
Kęstučio Daugirdo išplėtota lietuvių liaudies sutartinė
Natos: SSAA choras, SSAA+klavyras
Garso įrašai
Garso įrašas (akompanimentas)

LIETUVOS BRUOLE
Zitos Bružaitės muzika, lietuvių liaudies žodžiai
Natos: TB choras, TB+klavyras
Garso įrašas
Garso įrašas (akompanimentas)

Atlieka suaugusiųjų I-II kategorijos, studentų, pajėgesni III kategorijos ar išeivijos mišrūs chorai bei visi moterų ir vyrų chorai:

LIETUVIAIS ESAME MES GIMĘ
Stasio Šimkaus muzika, Jurgio Zauerveino eilės
Natos: SATB choras, TB choras, choras+klavyras
Garso įrašas

II dalis

Atlieka suaugusiųjų I-II kategorijos ir studentų mišrūs chorai:

NEIŠEIK, SAULALA
Vytauto Miškinio muzika ir žodžiai
Natos: choras+solo, choras+klavyras, partitūra
Garso įrašas

ŽYDI AKMENYS IR MEDŽIAI
Nijolės Sinkevičiūtės muzika, Vlado Braziūno eilės
Natos
Garso įrašas

O KAI SAULIŪTĖ TEKĖJO
Donato Zakaro išplėtota lietuvių liaudies daina
Natos
Garso įrašai

AUŠROS ŽVAIGŽDĖ
Algirdo Martinaičio muzika, Antano Strazdo eilės
Natos
Garso įrašai

SAVO ŽEMĖS VAIKAI
Dainiaus Pulausko muzika, Jolantos Milišauskaitės eilės
Natos: SAA choras, SAA+klavyras, SAB choras, SAB+klavyras, SATB choras, SATB+klavyras
Garso įrašai

III dalis

Atlieka suaugusiųjų I-II kategorijos ir studentų mišrūs chorai:

LELIUMAI, OI KAS VAIKŠČIOJO
Kęstučio Daugirdo išplėtota lietuvių liaudies daina
Natos: SATB div. choras, SATB div.+klavyras, SATB non-div. choras, SATB non-div+klavyras
Garso įrašas
Garso įrašas (akompanimentas)

MŪSŲ ŽEMĖ
Sauliaus Petreikio ir Donato Petreikio muzika, Rimvydo Stankevičiaus eilės, Rimvydo Mitkaus aranžuotė
Natos: SATB choras, SATB+klavyras
Garso įrašas

VIENAM PASAULYJE
Kristupo Bubnelio muzika, Rimvydo Stankevičiaus eilės, Danguolės Beinarytės ir Vitalijaus Neugasimovo aranžuotė
Natos: SSA choras, SSA+klavyras, SAB choras, SAB+klavyras, SATB choras, SATB+klavyras
Garso įrašas (SATB)
Garso įrašas (SSA, SAB)
Garso įrašas (akompanimentas)

PAMARIO DAINOS
Lietuvių liaudies dainų motyvai ir žodžiai, Roberto Semeniuko, Giedriaus Svilainio ir Leonido Abario aranžuotė
Natos: SSA choras, SSA+klavyras, SAB choras, SAB+klavyras, SATB choras, SATB+klavyras
Garso įrašai

VANDENYNAI
Lino Adomaičio muzika ir eilės, Lino Adomaičio, Jievaro Jasinskio ir Danguolės Beinarytės aranžuotė
Natos: SA choras, SA+klavyras, SAA choras, SAA+klavyras, SATB choras, SATB+klavyras
Garso įrašas

IV dalis

Atlieka jaunių ir moksleivių merginų ir berniukų chorai:

BIČIŲ DAINELĖ
Zitos Bružaitės muzika, Ramutės Skučaitės eilės, Dainiaus Pulausko klavyras
Natos: SA choras, SA+klavyras
Garso įrašai
Akompanimentas

KALVELIS
Jono Švedo muzika, lietuvių liaudies žodžiai, Nijolės Sinkevičiūtės aranžuotė
Natos: SSA choras, SSA+klavyras
Garso įrašas
Akompanimentas

Atlieka jaunių, merginų, moksleivių mišrūs, berniukų ir jaunuolių chorai (padeda studentai):

MANO NAMAI
Eglės Sirvydytės muzika ir eilės, Motiejaus Bazaro klavyras, Danguolės Beinarytės aranžuotė
Natos: SAA choras, SAA+klavyras, SAB choras, SAB+klavyras, SATB choras, SATB+klavyras, SATB (A2 dubliuoja T) choras, SATB (A2 dubliuoja T)+klavyras
Garso įrašai
Garso įrašas (SATB)
Akompanimentas

LAKŠTINGALŲ PILIS
Leonido Abario muzika, Ramutės Skučaitės eilės
Natos: SSA choras, SATB choras
Garso įrašai
Garso įrašas (SATB)

ŽMONĖS ANT KALNŲ
Laimio Vilkončiaus muzika, Sigito Gedos eilės
Natos: SA choras, SA+klavyras, SAB choras, SAB+klavyras, klavyras
Garso įrašai
Akompanimentas

VILTIES DAINA
Gintauto Abariaus muzika, Jono Liniausko eilės, Leonido Abario aranžuotė
Natos: SSA choras, SSA+klavyras, SATB choras, SATB+ klavyras, partitūra
Garso įrašai
Akompanimentas

Finalas

Atlieka jungtinis choras:

ŠAKNYS GIRIŲ ŽALGIRINĖS
Vaclovo Augustino muzika, Vlado Braziūno eilės
Natos: SA+klavyras, SATB+klavyras, klavyras
Garso įrašai
Garso įrašas (akompanimentas)

TĖVYNE MŪSŲ
Natos: SSA choras, SSAA choras, TB choras, SATB choras
Vaclovo Augustino muzika, Vlado Braziūno eilės
Garso įrašai

DAINŲ DAINELĖS
Dariaus Polikaičio muzika, Maironio eilės
Natos
Garso įrašai
Garso įrašas (akompanimentas)

DĖL TOS DAINOS
Laimio Vilkončiaus muzika, Justino Marcinkevičiaus eilės
Natos: SATB choras, SATB choras + klavyras, SA choras, SA choras + klavyras, TB choras, TB choras + klavyras
Garso įrašas
Garso įrašas (akompanimentas)

KUR GIRIA ŽALIUOJA
Juozo Gudavičiaus muzika, Jono Vanagaičio eilės
Natos
Garso įrašas

LIETUVA BRANGI
Juozo Naujalio muzika, Maironio eilės
Natos

MŪSŲ DIENOS KAIP ŠVENTĖ
Vytauto Kernagio muzika, Vytauto Kernagio, Salomėjos Neries, Juozo Erlicko eilės, Danguolės Beinarytės, Jievaro Jasinskio ir Artūro Anusausko aranžuotė
Natos: TB choras, TB+klavyras, SATB choras, SATB+klavyras
Garso įrašai
Garso įrašas (akompanimentas)

DAINŲ DIENOS PUČIAMŲJŲ INSTRUMENTŲ PROGRAMA

LIETUVIŠKŲ MARŠŲ PARADAS
Broniaus Jonušo, Kazio Daugėlos, Balio Dvariono, Emeriko Gailevičiaus muzika, Kazio Daugėlos aranžuotė

KUR GIRIA ŽALIUOJA

SŪDUVOS ŽALI SODAI
Kazio Daugėlos muzika
Garso įrašas

MALDA UŽ TAIKĄ
Donato Bukausko muzika

Organizatorius
Lietuvos nacionalinis kultūros centras
Partneriai
LR kultūros ministerija, Vilniaus m. savivaldybė, Kauno m. savivaldybė, Lietuvos savivaldybės
Informacinis
partneris
LRT
Mecenatas
Swedbank
Renginį globoja
LR Prezidentas
Gitanas Nausėda
LR Prezidentas
Patronažą skiria
UNESCO
Rėmėjai
Švyturys Nealkoholinis, Neste, Maxima
LTG Link, Kautra, Clear Channel
ACM, Retail Media Baltic, Piksel
Twinsbet Arena